AD-here® LOF 65-00 EU

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Tilsett 0,25-0,75% av total bitumenmengde i asfaltmassen. Pumpbar fra ca 23°C. Leveres i 1000L IBC container.

AD-here® LOF 65-00 EU er et aminbasert vedheftingsmiddel, utviklet for å gi asfaltmassen bedre bearbeidbarhet også på lavere produksjonstemperaturer.

Vedheft:
Ypperlig vedheft på de fleste typer stenmaterialer. Oppnår enkelt kravene på Rulleflasketest, TSR og Hamburg Wheel Test. Både passivt og aktivt vedheftingsmiddel.
Fungerer ypperlig i varmasfalt, LTA med skumbitumen og i halvvarme masser.

Enklere bruk av granulat/RAP
Muliggjør bruk av større andel asfaltgranulat/RAP i produksjon uten høyere produksjonstemperatur eller dårligere kompaktering.

Mindre lukt, mindre røyk
Utviklet for å gi mindre aminlukt og røyk for asfaltarbeiderne.

Sikkerhetsdatablad

Klikk her for Norsk sikkerhetsdatablad

Klikk her for Svensk Sikkerhetsdatablad