AD-here® LOF 65-00 Light

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Tilsett 0,25-0,75% av total bitumenmengde i asfaltmassen. Pumpbar fra ca 5°C. Leveres i 1000L IBC container.

Lav viskositet, enklere bruk:

AD-here® LOF 65-00 Light er et aminbasert vedheftingsmiddel, utviklet for kunne pumpes på lavere temperaturer. Den unike kjemien gir fordel av å ha både vedheftingsmiddel og gi bedre bearbeidbarhet i ett og samme produkt.

Vedheft:

  • Oppnår kravene på Rulleflasketest, TSR og Hamburg Wheel Test på de fleste stenmaterialer.
  • Både passiv og aktiv fuktfortrengning.
  • Fungerer meget godt i varmasfalt, LTA med skumbitumen og i halvvarme masser.

Enklere bruk av granulat/RAP

Muliggjør bruk av større andel asfaltgranulat/RAP i produksjon uten høyere produksjonstemperatur eller dårligere komprimering.

Mindre lukt, mindre røyk

Utviklet for å gi mindre aminlukt og røyk for asfaltarbeiderne.

Klikk her for Norsk Sikkerhetsdatablad

Klikk her for Svensk Sikkerhetsdatablad