ArClean

  • Bruksområder:
    Asfaltverk, Asfaltutleggere, Lastebilplan, Redskaper

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Spray på en tynn film ved produksjonsstart. Gjenta ved behov. Pumpbar fra ca 0°C.

En lavaromatisk mineralolje og fungerer som slippmiddel eller rengjøringsmiddel for utstyr brukt i asfaltproduksjon

Løser effektivt opp bitumen.

Fungerer ypperlig som både slippmiddel og rengjøringsmiddel.

Kan pumpes ved lavere temperaturer i forhold til tilsvarende produkter i markedet. Tærer ikke på lakk, blinklysglass og pakninger.

Sikkerhetsdatablad

Trykk her for Sikkerhetsdatablad