Wet-Rep

  • Anvendelsesområder:
    Wet-Rep benyttes til justering av kumrammer og fylling av slaghull, sprekker, borehull og revner i asfalt eller betongdekker. Den kan legges ut i tykkelse på mellom 10 mm og 50 mm, også bygges i flere lag.

Wet-Rep er en miljøtilpasset, kald reparasjonsasfalt som herder når den eksponeres for fukt. Massen er i herdet tilstand kvalitetsmessig lik varmblandet AB8. Wet-Rep er et ypperlig alternativ til små reparasjoner når det er langt til nærmeste asfaltfabrikk eller når mengdene er så små at det ikke lønner seg å kjøre ut med en lappebil.

  • Biologisk fremstilt bitumen.
  • Løsemiddelfri.
  • Kulemølleverdi 5,9
  • Enkel håndtering.
  • Herder ved fukt og herder helt igjennom.
  • Kan belastes umiddelbart.