Bitumix Wet-Rep

  • Anvendelsesområder:
    Bitumix Wet-Rep benyttes til justering av kumrammer og fylling av slaghull, sprekker, borehull og revner i asfalt eller betongdekker. Den kan legges ut i tykkelse på mellom 10 mm og 50 mm, også bygges i flere lag.

Bitumix Wet-Rep er en miljøtilpasset, kald asfaltmasse som herder når den eksponeres for fukt.

  • Biologisk fremstilt bitumen.
  • Løsemiddelfri.
  • Enkel håndtering.
  • Herder ved fukt og herder helt igjennom.
  • Kan belastes umiddelbart.