ColdGrip EU

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Tilsett 1,0-3,0% av total bitumenmengde i asfaltmassen. Tilsettes direkte i bitumentank med omrøring. Pumpbar fra ca -5°C. Leveres i 1000L IBC container.

Vedheftsmiddel for kaldproduksjon

Et aminbasert additiv som forbedrer vedheft og blanding av mykbitumen/cutback-bitumen med kaldt, vått og støvete tilslag.

Øker levetiden:

  • Forhindrer fuktighet å fortrenge vedheft mellom bitumen og tilslag.
  • Reduserer seperasjon i lappemasser og kalde asfaltmasser
  • Forenkler blanding av mykbitumen/cutback-bitumen og kaldt, vått og støvete tilslag.

Enklere blanding:

  • Forenkler blanding av mykbitumen/cutback-bitumen og kaldt, vått og støvete tilslag.
  • Muliggjør bruk av tilslag som tidligere ikke har vært benyttet grunnet dårlige blandingsegenskaper.

Enklere bruk av granulat/RAP

Kan brukes sammen med Revive RA for å benytte større mengder asfaltgranulat/RAP i kald masse.