deScent EU

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Tilsettes 0,01-0,03% i forhold til vekt av bitumen. Oppbevares mellom 0 og 38°C. Pumpbar fra ca 0°C.

Additiv som effektivt nøytraliserer og reduserer utslipp av luktforårsakende emner ved produksjon av varm asfalt.

  • Lav dosering.
  • Enkel håndtering.
  • Høyt ammepunkt i forhold til tilsvarende produkter i markedet.
  • Stabil over flere dager