Revive RA

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Tilsett 0,5 - 2,75% av total bitumenmengde i asfaltmassen. Nøyaktig dosering bør baseres ut fra tilsatt mengde granulat/RAP, penetrasjon på oksidert bitumen og på gjeldende lab tester. Revive RA kan blandes inn i bitumenet ved depotet, direkte i bitumen tanken eller inn i bitumen-rørene på asfaltverket. Det kan også sprøytes direkte på granulat/RAP på transportbåndet. Bør håndteres mellom 0 - 40°C Leveres i 1000L IBC container.

En rejuvenator basert på raffinert vegetabilsk olje, utviklet for å løse opp større mengder oksidert bitumen på asfaltgranulat/RAP.

Bedre effekt:

Løser opp større mengder og blander oksidert bitumen med ny, tilsatt bitumen. Resulterer i bedre homogenitet og kompatibilitet mellom ny og gammel bitumen. Forbedrer øvre og nedre temperaturegenskaper i ferdigblandet asfaltmasse.

Enklere komprimering:

  • Gir enklere komprimering og bedre densitet ved færre overfarter med valsen.
  • Gir bedre håndteringsegenskaper for håndlegging.

Sparer penger:

Muliggjør bruk av store andeler asfaltgranulat/RAP i produksjon uten å gi problemer med utførelsen.

Klikk her for Norsk Sikkerhetsdatablad

Klikk her for Svensk Sikkerhetsdatablad