TBRA 6914

  • Bruksområder:
    Asfaltverk, Asfaltutleggere, Lastebilplan, Redskaper

  • Anvendelsesanbefalinger::
    Blandes 1:20-30 for vanlige asfaltmasser. Blandes 1:10-15 for PMB masser. Spray på en tynn film ved produksjonsstart. Gjenta ved behov. Pumpbar fra +1°C.

Vannbasert slippmiddel som skaper en kjemisk barriere som forhindrer bitumen å feste seg på maskiner og utstyr.

  • Biologisk nedbrytbar.
  • Høykonsentrert – kan blandes med inntil 30 deler vann. Skaper skum som blir hengende på vertikale overflater. Ypperlig - som slippmiddel på kumlokk.
  • Tærer ikke på lakk, blinklysglass og pakninger.
  • Økonomisk i bruk.