ArOptimal

  • Anvendelsesanbefalinger:
    Tilsett 0,25-0,75% av total bitumenmengde i asfaltmassen. Pumpbar fra ca 25°C.

LTA, amin og komprimeringsmiddel

Overflateaktivt, aminbasert additiv som muliggjør produksjon av asfalt på lavere temperaturer. Det er utviklet for å gi asfaltmassen bedre håndteringsegenskaper og samtidig bedre vedheft. Den unike kjemien gir fordel av å ha både LTA additiv og vedheftingsmiddel i ett og samme produkt.

Komprimering:

Gjør asfaltmassen enklere å komprimere på lavere temperaturer. Benyttes for å senke produksjonstemperaturen på inntil 30°C.

  • Benyttes ved lange transportavstander.
  • Benyttes ved asfaltering i vinterhalvåret.
  • Kan benyttes i LTA med skumbitumen for å forbedre komprimeringsegenskaper.

Vedheft:

  • Ypperlig vedheft på de fleste typer stenmaterialer.
  • Oppnår enkelt kravene på rulleflasketest, TSR og Hamburg Wheel Test. Både passiv og aktiv fuktfortrengning.

Enklere bruk av granulat/RAP

Muliggjør bruk av større andel asfaltgranulat/RAP i produksjon på lavere produksjonstemperatur uten reduksjon i komprimeringsegenskapene..

Mindre lukt, mindre røyk

Utviklet for å gi mindre aminlukt og røyk for asfaltarbeiderne.

Klikk her for Norsk Sikkerhetsdatablad

Klikk her for Svensk Sikkerhetsdatablad