Fugeemulsjon F

  • Forbruk:
    0,4 - 1,0 kg/m2

  • Bitumeninnhold:
    65-70% Polymermodifisert Bitumen

Fugeemulsjon F

Fugeemulsjon F brukes til å forsegle mindre sprekker på 1 – 3 mm i asfalt eller betong belegg. Emulsjon inneholder 65-70% polymermodifisert bitumen. Viskositeten er justert slik at produktet kan trekke ned i sprekkene og gi en effektiv forsegling mot vanninntrengning. Sammensetningen sikrer god holdbarhet av emulsjonen.

Sprekkene blåses rene og emulsjon påføres inn i disse ved hjelp av en emulsjonssprøyte eller fugemasselanse. Emulsjonen krever ikke oppvarming. Etter å ha fylt sprekken, er det en fordel å påføre steinmaterialer i en liten størrelse, f. eks i 2/5. Dette sikrer god friksjon og at trafikken ikke "napper" i forseglingen.

De elastiske egenskapene til det modifiserte bitumenet gjør at forseglingen absorberer bevegelser rundt sprekken uten å skape noen nye sprekker.

Fugeemulsjon F kan også brukes til tetting av mindre krakelerte områder. Etter påføring av emulsjon, bør området avstrøs med 2/5 steinmaterialer.

Sikkerhetsdatablad:
- Klikk her for Sikkerhetsdatablad