Wetrep

  • Bruksområder:
    Slaghull, justering av kumrammer, fartsdump, vannrenne, store sprekker i asfaltskjøt etc

Wet-Rep

Wet-Rep er en miljøtilpasset, kald reparasjonsasfalt som herder når den eksponeres for fukt. Massen oppnår samme styrke som en varmbladet masse innen 1 døgn. Den blir derfor regnet som permanent lapping på lik linje varm asfalt på flere driftskontrakter.

  • Biologisk fremstilt bitumen.
  • Løsemiddelfri.
  • Fullverdig kornkurve som en varm AB8.
  • Kulemølleverdi 5,9, kan brukes på veier med ÅDT >15000
  • Enkel håndtering.
  • Kan belastes umiddelbart.
  • Leveres i størrelser 0/2, 0/4, 0/8 og 0/11.

Lyst å teste et mindre parti? Ta kontakt på 55 12 00 51.

Video:
- Reparasjon av slaghull

Tilstøtende produkt:
- Primer

Sikkerhetsdatablad:
- Klikk her for Sikkerhetsdatablad

Produktblad:
- Klikk her for Produktblad