Wetrep™

 • Bruksområder:
  Slaghull, borkjernehull, justering av kumrammer, fartsdump, vannrenne, store sprekker i asfaltskjøt etc

Wetrep™

Wet-Rep­™ er en miljøtilpasset, kald reparasjonsasfalt som herder når den eksponeres for fukt. Massen oppnår samme styrke som en varmbladet masse innen 1 døgn. Den blir derfor regnet som permanent lapping på lik linje varm asfalt på flere driftskontrakter.

Egenskaper:

 • Kan belastes umiddelbart etter utlegging.
 • Herder ved tilsetning av vann, oppnår samme styrke som varm AB innen et døgn.
 • Kan legges i regnvær og ved temperaturer ned til -5°C.
 • Fullverdig kornkurve som tilsvarende AB masse.
 • Kulemølleverdi 5,9. Kan benyttes på høytrafikkert vei
 • Basert på penetrasjonsbitumen og bio-olje.
 • Trenger ikke å bli fjernet før re-asfaltering.
 • Kan gjenbrukes på samme måte som vanlig asfalt.
 • Løsemiddelfri.
 • Egenvekt 2,5 kg/l.

Forpakninger:

 • Wetrep™ 0/2: 25 kg spann
 • Wetrep™ 0/4: 25 kg spann
 • Wetrep™ 0/8: 25 kg spann - 14 kg sekk
 • Wetrep™ 0/11: 25 kg spann

Video:
- Reparasjon av slaghull

Tilstøtende produkt:
- Primer

Sikkerhetsdatablad:
- Klikk her for Sikkerhetsdatablad

Produktblad:
- Klikk her for Produktblad