Bitumix Plast M

  • Fordeler:
    Tillsett kun vann - Rask avbinding - Lett formbar - Stabil

  • Embalasje:
    Leveres i 25 kg sekker

  • Begrensninger:
    BITUMIX Plast M bør ikke brukes under 5°C. Tåler ikke frost i avbindings- og herdeperioden.

Bitumix Plast M

Produktbeskrivelse
BITUMIX Plast M er en hurtigherdende og filterbasert lettvektsreparasjonsbetong som kun skal tilsettes vann, BITUMIX Plast M er særdeles lett å bearbeide og herdes raskere enn vanlig reparasjonsbetong. Produktet er sammensatt av spesiell hurtigherdende sement, mikrosilika, en rekke tilsetningsstoffer, samt ovnstørket kvartssand. Oppfyller materialkravene til ekstra aggressiv miljøklasse.

Bruksområde
BITUMIX Plast M er spesielt egnet til krevende reparasjonsoppgaver i nedstigningskummer, bunnseksjoner og til lignende oppgaver der det stilles krav til en stabil og formbar betong med hurtig avbinding. BITUMIX Plast M er lett å forme og kan brukes der det er nødvendig å støpe store og varierende lagtykkelser, og der det er nødvendig med relativ hurtig avbinding.

Klikk her for Sikkerhetsdatablad