Monteringsguide

Viktig å sjekke i forkant av montering:

Floatring bør monteres minst en uke i forkant av asfaltering. Da får ringen tid til å "sette" seg før nytt asfaltdekke legges.
Det må være minimum 14 cm ned til toppring/kjegle.

Monteringsguide:

  • Meisle/skjær/fres ut et hull på minimum 106 cm i diameter og minimum 17 cm dypt.
  • Fjern massene slik at toppring blir synlig. Vurdèr om toppring må skiftes.
  • Bunnflaten på Floatring skal optimalt ligge 3 cm under toppring slik at det blir 3 cm åpning mellom toppring og overflate Floatring.
  • Fordel strøsingel eller annen egnet masse rundt toppring for å sikre stabilt grunnlag for Floatring.
  • Legg Floatring ned rundt toppring. Mål at du får riktig åpning mellom toppring og Floatring. Sett rammen på plass.
  • Fyll i asfalt, type AGB11. Komprimer for hver 4 cm tykkelse for å unngå store setninger i ettertid. Husk å komprimere godt under kragen på rammen.
  • Ta høyde for at asfalt kan etterkomprimeres.

  • Ved reasfaltering kan rammen løsnes på vanlig måte og deretter justeres opp i riktig høyde i nytt asfaltdekke.

- Klikk her for Monteringsvideo

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere dersom du ønsker veiledning ved montering.