Justering av kumrammer

DBT-Metoden

DBT er en patentert metode som sikrer, gjennom bruk av skumgummiring og hurtigherdende acrylbetong, at kummen "flyter" med asfalten både opp og ned ifm bevegelser som f.eks frost og telehiv.

Skumgummiringen sikrer at det ikke er kontakt mellom kumrammen og den øverste betongringen.
Acrylbetongen er meget sterk og hurtigherdende.

Arbeidet tar ca. 1 time før trafikken kan settes på.