Arstec kumtrekker

  • Rammedybde:
    290 mm

  • Trekkraft:
    60 Tonn

  • Oljemengde:
    Min 50 l/min

Enkel og rask fjerning av kumrammer

Kumtrekkeren løsner og løfter bort kumrammer på under et minutt. Utviklet av Arstec og produseres i Norge. Kan monteres på kompaktlastere, hjullastere, redskapsbærere, hjulgravere, traktorer og kraner.

Ta kontakt med Eirik Strand, eirik@arstec.no, for mer informasjon om maskinen.