Oppsamlingsplate

  • Sveiv:
    Nedfellbar

  • Materiale:
    Aluminium

Oppsamlingsplate

Oppsamlingsplaten forhindrer løse masser å falle ned i kummen.
Hurtig montering / demontering.

Brukes i standard 650mm kummer.